Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Tổ nhân dân 4, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng
Đề nghị lập đền thờ liệt sỹ và một số nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi người có công
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 19/12/2023, UBND tỉnh có công văn 6705/UBND-KGVX gửi UBND huyện Hải Lăng, với nội dung:

UBND tỉnh nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Hòa, thường trú tại Tổ nhân dân 4, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Đơn có nội dung Đề nghị lập đền thờ liệt sỹ và một số nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi người có công (sao gửi kèm).
UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chuyển nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hòa đến UBND huyện Hải Lăng để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho đối tượng được rõ.