Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án nhà ở xã hội, khu thương mại dịch vụ tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; hoàn thành trước ngày 05/01/2024.

(Theo Công văn số 6767/UBND-KT, ngày 21/12/2023)