Video clip: Đi lên cùng Quảng Trị

13:53, Thứ Sáu, 26-2-2021