Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 06 - 09 - 2016
100%

Ngày 29/8, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 35/2016/QĐ-UBND. Theo đó, Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị đã được ban hành.

 Đối tượng áp dụng là: các cơ quan chuyên muôn thuộc UBND tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị ở trên và những cá nhân, tổ chức có liên quan áp dụng Quy định này trong việc vận hành, khai thác hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

Quy chế này được áp dụng nhằm giảm thiểu được các nguy cơ gây mất an toàn thông tin và đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị. Các hoạt động ứng dụng CNTT phải tuân theo nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin được quy định tại Điều 4, Luật An toàn thông tin mạng, Điều 41, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Nội dung cụ thể của Quy chế được đăng tải Tại đây

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh...(19/01/2018 10:22 SA)

Phê duyệt Dự án “Phủ sóng điểm truy nhập internet không dây (wifi) công cộng trên địa bàn tỉnh...(15/01/2018 3:19 CH)

Tăng cường đảm bảo ATTP nông sản trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(15/01/2018 3:12 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
489 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/