Công nhận các đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020

Đăng ngày 24 - 11 - 2017
100%

Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3253/QĐ-UBND v/v Công nhận đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020. Các đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020 gồm: xã Hướng Linh, xã Hướng Lập, xã Hướng Lộc - huyện Hướng Hóa; xã Hải Thái, xã Gio Hải – huyện Gio Linh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2017.

(Nội dung Quyết định số 3253/QĐ-UBND kèm theo)

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(12/12/2017 2:32 CH)

Công nhận các đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020(24/11/2017 8:26 SA)

Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không...(24/11/2017 8:08 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
475 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/