Quảng Trị: Hơn 1.500 CB,CCVC tham dự tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác

Đăng ngày 09 - 11 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Thực hiện theo Quyết định số 586/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) tỉnh Quảng Trị năm 2017, trong hơn một tháng qua, kể từ ngày 3/10 - 7/11/2017, Trung tâm Tin học tỉnh đã hoàn thành tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ trong công tác cho các đơn vị sở ban ngành, UBND các huyện,thị xã, thành phố với hơn 1.500 người tham dự.

Theo đó, việc tập huấn cho các đối tượng là CB,CCVC thuộc các Sở, ngành đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm các nội dung chính: Đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Khai thác và sử dụng các phần mềm dùng chung: Phần mềm theo dõi chỉ đạo đạo thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phần mềm theo dõi thời gian xử lý văn bản của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm Thư điện tử; phần mềm chát tin nhắn qua mạng, cách thức lưu trữ hồ sơ, thông tin trên mạng. Khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử; Khai thác và sử dụng thông tin, các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang Công báo điện tử tỉnh; Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung…

Đợt tập huấn lần này đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo hướng đơn giản, hiệu quả, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tin học hóa các quy trình phục vụ nhân dân thuộc các lĩnh vực công, ứng dụng tin học trong xử lý quy trình công việc ở nội bộ cơ quan hành chính. Nâng cao nhận thức của đội ngũ CB,CCVC về vai trò quan trọng của công nghệ thông tin trong xu thế phát triển hiện nay.

Tin mới nhất

Hội nghị giám sát định kỳ về tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(22/11/2017 11:29 SA)

Tập huấn về sử dụng máy tính bảng trong theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng(17/11/2017 8:10 SA)

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh(16/11/2017 11:43 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
461 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/quangcao/logo2017/danhmucdiemphucvudichvucong.pdf