87 xã, phường, thị trấn xây dựng mới mô hình 5 không, 3 sạch.

Đăng ngày 02 - 12 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã tập trung xây dựng các mô hình: “Phân loại và xử lý rác thải trong hộ gia đình”, “Phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, “Đoạn đường kiểu mẫu”, “Đường sáng, rác sạch, nhà hạnh phúc”, “Đường hoa”... tại 87 xã phường, thị trấn.

Các mô hình mới được xây dựng đã đi vào hoạt động có hiệu quả, nhiều hộ gia đình đã nâng cao ý thức, chuyển đổi hành vi, nhận thức được việc trồng hoa làm đẹp thôn xóm, xây dựng nông thôn mới  ngày càng khởi sắc, tự giác phân loại rác thải ngay tại gia đình mình, rác hữu cơ ủ phân, chôn lấp làm phân bón, rác vô cơ nhập cho cơ sở thu mua tái chế nên hạn chế được lượng rác thải ra môi trường.

Ngoài ra các cấp Hội cũng đã nhân rộng 7 mô hình “Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ”, "Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật", “Phụ nữ thu gom rác”, “xử lý rác thải”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, “Hạn chế sử dụng túi ni lon” tại 57 cơ sở Hội. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa thực hiện cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

                                                                                                                                           Phương Thiện

 

 

Tin mới nhất

Tổng kết Dự án Xây dựng và chuyển giao mô hình bếp đun cải tiến cho đồng bào dân tộc thiểu số tại...(15/12/2017 10:37 CH)

Giao ban cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Bắc Trung bộ(15/12/2017 7:35 SA)

Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017(14/12/2017 2:29 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
475 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/