Thị xã Quảng Trị hoàn thành tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Đăng ngày 30 - 12 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2018, từ ngày 26 - 28/12/2017, Thị xã Quảng Trị đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đến nay công tác khám tuyển đã hoàn thành đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định và chất lượng.

Tham gia khám tuyển có 130 thanh niên trong độ tuổi từ 18 – 27. Đây là những thanh niên đã qua vòng sơ tuyển tại hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã, có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, đảm bảo sức khỏe tốt, lý lịch thân nhân rõ ràng. Kết quả khám tuyển, có 73 thanh niên đủ sức khỏe. Trong đó 4 thanh niên đạt loại 1, 36 thanh niên đạt lại loại 2 và 33 thanh niên đạt loại 3.

Theo kế hoạch, trong đợt tuyển quân đầu năm 2018, thị xã Quảng Trị được giao chỉ tiêu lựa chọn 33 thanh niên nhập ngũ. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã và các phường, xã sẽ hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số và phát lệnh gọi thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

 

Tin mới nhất

Hơn 78 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo Quảng Trị(17/01/2018 12:35 CH)

Quảng Trị: Trích 20 tỷ đồng thực hiện công tác bình ổn giá Tết Nguyên đán(09/01/2018 3:32 CH)

Quảng Trị: Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt gần 24.000 tấn(05/01/2018 7:54 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/