Hơn 200 CB,CCVC các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tham gia lớp tập huấn ứng dụng CNTT

Đăng ngày 04 - 12 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) UBND huyện Vĩnh Linh vừa phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) đến từ các xã, thị trấn và các phòng ban, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Tin học tỉnh truyền đạt kiến thức và kỹ năng khai thác thông tin trong Hệ thống thông tin dành cho CBCCVC tỉnh Quảng Trị, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Trị, phần mềm chat và nhắn tin qua mạng QTchat, phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản qua mạng, khai thác tìm kiếm thông tin và văn bản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang Công báo điện tử tỉnh. Khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử...

Được biết, thực hiện quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của tỉnh Quảng Trị; Trung tâm Tin học đã tiến hành tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vục công tác năm 2017 cho các đơn vị sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố với hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Qua đó nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, cải cách hành chính đồng thời rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân…

Hồng Hà 

Tin mới nhất

Tổng kết dự án chống suy thoái đất và hoang mạc hóa vùng đất cát duyên hải tỉnh Quảng Trị(14/12/2017 6:15 CH)

Toàn tỉnh có 467 tổ, đội sản xuất trên biển(13/12/2017 4:28 CH)

Toàn tỉnh có 286 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới(08/12/2017 8:52 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
475 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/