Bảo hiểm xã hội thành phố Đông Hà và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đăng ngày 14 - 05 - 2017
100%

Thực hiện quy chế phối hợp số 1469/QCPH-BHXH-LHPN ngày 21/12/2016 của BHXH Tỉnh Quảng Trị và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị, Sáng ngày 09/05/2017, Hội LHPN thành phố Đông Hà và Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đông Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác năm 2017, năm 2018.

Đến dự Hội nghị có các đ/c: Nguyễn Hồng Hải Chủ tịch Hội LHPN thành phố, đ/c Lê Quang Khoa Giám đốc BHXH thành Đông Hà, cùng các đ/c Phó Giám đốc và tổ nghiệp vụ chuyên môn.

Phát biểu tại buổi làm việc đ/c Lê Quang Khoa nhấn mạnh trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẩn và tổ chức thực hiện chích sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN); hướng tới mục tiêu là phát triển tăng đối tượng tham gia trong cộng đồng dân cư và thực hiện có hiệu quả chính sách, BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là Phụ nữ và trẻ em.

Theo nội dung Chương trình phối hợp, hai bên cam kết phối hợp trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phổ biến chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; phối hợp trong báo cáo, trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ về đại lý thu BHXH TN, BHYT...
Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo hai ngành đã ký kết bản Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT giữa BHXH thành phố và Hội LHPN thành phố năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, 2018  hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tư vấn và đối thoại với cán bộ hội viên, xây dựng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong hệ thống tổ chức hội; phấn đấu đến hết năm 2017, có cán bộ hội, nhiều tiểu thương tham gia BHTN, BHYT đạt chỉ tiêu cao hơn năm trước.
Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị tin tưởng rằng, thông qua Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho hội viên hội phụ nữ sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nói riêng và an sinh xã hội nói chung cho hội viên hội phụ nữ sẽ được quan tâm đầy đủ, kịp thời; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân nhân, thực hiện công bằng và ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố.

Sau khi ký kết quy chế, Lãnh đạo BHXH Thành phố và Hội LHPN Thành phố Đông Hà thống nhất hàng năm, hai cơ quan tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp.

                                                                                                                                                                        Viết Hùng

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Hội nghị giám sát định kỳ về tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(22/11/2017 11:29 SA)

Tập huấn về sử dụng máy tính bảng trong theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng(17/11/2017 8:10 SA)

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh(16/11/2017 11:43 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
461 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/quangcao/logo2017/danhmucdiemphucvudichvucong.pdf