Hiệu quả bước đầu công tác tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai

Đăng ngày 19 - 05 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 18/5/2017, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với Tổ chức Malteser International sơ kết 1 năm thực hiện công tác “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có hoà nhập người khuyết tật” tại tỉnh Quảng Trị.

Qua 1 năm thực hiện dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có hoà nhập người khuyết tật”, tại tỉnh Quảng Trị, các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có hòa nhập người khuyết tật và vận động chính sách; đánh giá và lập kế hoạch phòng, chống thiên tai, lồng ghép các nội dung trong kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cấp xã; thực hiện các chiến dịch truyền thông trong tăng cường nhận thức và thực hiện các dự án nhỏ nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai… đã được triển khai hiệu quả.

Trong đó, kết quả nổi bật nhất là xây dựng năng lực và hỗ trợ người khuyết tật tham gia trực tiếp và hiệu quả vào việc thực hiện chính sách về giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận được quyền của mình trong quá trình lập kế hoạch và vận động chính sách. …

Để tăng cường hiệu quả trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực cho người khuyết tật, các tổ chức của người khuyết tật các cấp trong phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống rủi ro thiên tai có hòa nhập người khuyết tật.

Dự án sẽ kết thúc vào cuối tháng 7/2018.

Hồng Hà

Tin mới nhất

Hơn 200 học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện(16/11/2017 10:41 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở các xã nghèo, đặc biệt khó khăn(15/11/2017 3:34 CH)

Tuổi trẻ Quảng Trị ra quân dọn dẹp vệ sinh, thắp sáng đường quê(13/11/2017 7:35 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
461 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/quangcao/logo2017/danhmucdiemphucvudichvucong.pdf