Thu hút 109 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 19 - 05 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Báo cáo từ Sở Công thương cho biết, đến nay 14 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 109 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 1.897 tỷ đồng/125,09 ha.

Như vậy, tỷ suất đầu tư của các dự án vào các cụm công nghiệp khá cao, đạt 14 tỷ đồng/ha. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2017, các CCN đã thu hút được 4 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng, bao gồm cụm công nghiệp Cam Thành (Cam Lộ): 1 dự án; cụm công nghiệp Cam Hiếu (Cam Lộ): 1 dự án và cụm công nghiệp Đông Ái Tử (Triệu Phong): 2 dự án. Đến nay, đã có 62 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, bình quân hàng năm đã giải quyết việc làm cho khoảng 2.500 lao động trên địa bàn tỉnh, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 990 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 40 tỷ đồng.

Các dự án đã thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đang tích cực triển khai công tác đầu tư, một số dự án tập trung huy động các nguồn vốn để triển khai theo đúng tiến độ đầu tư. Các dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội khu vực nông thôn.

                                                          

Tin mới nhất

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu phố 1B, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà(12/11/2017 7:38 CH)

Diện tích cánh đồng lớn tăng gấp 10 lần so với năm 2015(10/11/2017 7:21 CH)

Mô hình liên kết sản xuất gạo hữu cơ mang lại thu nhập cho nông dân hơn 1,8 tỷ đồng(10/11/2017 7:17 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
461 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/quangcao/logo2017/danhmucdiemphucvudichvucong.pdf