Hướng Hóa: Giải quyết 10.675 hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử

Đăng ngày 01 - 06 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Theo báo cáo của UBND huyện Hướng Hóa, trong 5 tháng đầu năm 2017, việc triển khai áp dụng chính thức phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn đạt kết quả tốt. Thông qua hệ thống “Một cửa điện tử”, đã góp phần xử lý kịp thời các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hiện nay 14/14 cơ quan đơn vị cấp huyện và 21/22 xã, thị trấn ở Hướng Hóa đã thực hiện “Một cửa điện tử”. Kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống “Một cửa điện tử” từ ngày 1/1-17/5/2017, toàn huyện đã tiếp nhận được 11.176 hồ sơ; đã giải quyết 10.675 hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng hạn 8.842 hồ sơ; hồ sơ giải quyết quá hạn 1.783 hồ sơ. Việc triển khai thực hiện “Một cửa điện tử” ở Hướng Hóa góp phần công khai minh bạch hóa các thủ tục hành chính, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ, hạn chế phiền hà, tiêu cực xảy ra. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã hỗ trợ cán bộ tác nghiệp nhanh chóng, lưu trữ hồ sơ, thông tin quá trình giải quyết hồ sơ, theo dõi hồ sơ, tổng hợp báo cáo. Công dân trên địa bàn cũng đã chủ động hơn trong việc tra cứu thông tin, tra cứu kết quả thụ lý hồ sơ, nhận thông tin giải quyết hồ sơ, thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân.

                                                                                                 Kiều My

Tin mới nhất

Hơn 78 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo Quảng Trị(17/01/2018 12:35 CH)

Quảng Trị: Trích 20 tỷ đồng thực hiện công tác bình ổn giá Tết Nguyên đán(09/01/2018 3:32 CH)

Quảng Trị: Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt gần 24.000 tấn(05/01/2018 7:54 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/