Hiệu quả thiết thực từ Tủ sách, báo phụ nữ ở cơ sở

Đăng ngày 13 - 06 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Thời gian qua, Hội LHPN huyện Gio Linh đã duy trì, phát huy hiệu quả 21 tủ sách, báo phụ nữ tại 21 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời duy trì hoạt động được ¾ thư viện, đảm bảo các chế độ trực, quản lý đầu sách, phát triển mới 157 đầu sách, nâng tổng số đầu sách tại các thư viện trên địa bàn lên 4.691 quyển, thu hút hàng trăm lượt người đến đọc, mượn về nhà và làm thẻ thư viện.

Bên cạnh củng cố hoạt động của các thư viện, Hội Phụ nữ các địa phương cũng đã tích cực vận động chị em tham gia phong trào đọc sách báo, xây dựng “Nhóm phụ nữ đọc sách báo”, “Ngày hội Internet”... phục vụ cho rất nhiều hoạt động tuyên truyền ở các chi, tổ phụ nữ.

Thông qua hiệu quả hoạt động của thư viện và các phong trào mà các địa phương đã triển khai đã góp phần giúp hội viên, phụ nữ có cơ hội tiếp cận với các kiến thức bổ ích về quyền lợi hội viên, phụ nữ; khắc phục tình trạng phụ nữ thiếu thông tin; tăng cơ hội giúp chị em học hỏi những cách làm hay, mô hình mới để vận dụng trong thực tiễn công tác hội, cũng như thực tế cuộc sống.

H.H

Tin mới nhất

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các trung tâm và ban quản lý thuộc sở năm 2017(17/01/2018 5:59 CH)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.(16/01/2018 6:52 CH)

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018(12/01/2018 10:10 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/