Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Quảng Trị Đại hội lần thứ IV

Đăng ngày 15 - 06 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 14/6/2017, Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Câu lạc bộ Nhà báo Cao tuổi tỉnh Quảng Trị là một tổ chức cơ sở trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị được thành lập từ năm 2003. Hiện CLB Nhà báo cao tuổi có 33 hội viên. CLB Nhà báo cao tuổi là tổ chức tự nguyện và tự quản, có quy chế hoạt động, kinh phí hoạt động chủ yếu do hội viên đóng góp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan quản lý, đỡ đầu.

Trong nhiệm kỳ qua, Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, bích, gắn kết tình nghĩa của những đồng nghiệp đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh cũng như cán bộ đương chức trong và ngoài tỉnh. CLB nhà báo cao tuổi đã tham gia nhiều hoạt động báo chí của tỉnh như Hội báo xuân, các giải báo chí hàng năm… Nhiều hội viên vẫn tiếp tục viết báo, sáng tác thơ, văn xuất bản sách, cộng tác tích cực với các cơ quan báo, đài. Các hội viên đã tham gia và đảm nhận nhiều chức vụ chủ chốt của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022, Câu lạc bộ Nhà báo Cao tuổi tỉnh Quảng Trị tiếp tục động viên các hội viên phát huy truyền thống báo chí cũng như chuẩn mực, đạo đức của người làm báo; tham gia đóng góp vào các hoạt động báo chí của tỉnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí, xây dựng vào bảo vệ quê hương, đất nước; gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đại hội đã bầu Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

H.H

 

Tin mới nhất

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các trung tâm và ban quản lý thuộc sở năm 2017(17/01/2018 5:59 CH)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.(16/01/2018 6:52 CH)

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018(12/01/2018 10:10 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/