Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị triển khai tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho CBCCVC huyện Cam Lộ.

Đăng ngày 17 - 06 - 2017
100%

Thực hiện Kế hoạch hành động số 15/KH-HU ngày 01/6/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy Cam Lộ về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hệ thống chính trị năm 2016, định hướng đến năm 2020, UBND huyện Cam Lộ đã phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho CBCCVC huyện Cam Lộ.

Để góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cải cách hành chính, góp phần đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hiện đại, thiết thực phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đơn vị, từng bước hình thành mô hình Chính quyền điện tử, UBND huyện Cam Lộ đã phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn khai thác và sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng, phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản qua mạng trong thời gian 2 ngày (3 lớp) cho gần 200 CBCCVC gồm Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTT; các Ban đảng, Hội Đoàn thể; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn và các phòng ban trực thuộc UBND huyện Cam Lộ.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức và kỹ năng khai thác thông tin trong Hệ thống thông tin dành cho CBCCVC tỉnh Quảng Trị, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Trị, phần mềm chat và nhắn tin qua mạng QTchat, phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản qua mạng, khai thác tìm kiếm thông tin và văn bản trên trang Thông tin điện tử tỉnh và trang Công báo tỉnh, Cổng TTĐT của huyện,...

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hơn 78 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo Quảng Trị(17/01/2018 12:35 CH)

  Quảng Trị: Trích 20 tỷ đồng thực hiện công tác bình ổn giá Tết Nguyên đán(09/01/2018 3:32 CH)

  Quảng Trị: Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt gần 24.000 tấn(05/01/2018 7:54 CH)

  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
  487 người đã bình chọn
  °
  http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
  http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
  http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
  http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
  http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
  http://hyundai-quangtri.vn/