Ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 05 - 06 - 2017
100%

Ngày 5/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động và các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục; quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các sở ban nghành, UBND các huyện thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị(06/09/2017 9:59 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
441 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/