Giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý và sử dụng

Đăng ngày 06 - 06 - 2017
100%

Ngày 29/5/2017 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã ký ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND, theo đó giao 59 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý, sử dụng và khai thác (Nội dung Quyết định số 1107/QĐ-UBND đính kèm).

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh...(19/01/2018 10:22 SA)

Phê duyệt Dự án “Phủ sóng điểm truy nhập internet không dây (wifi) công cộng trên địa bàn tỉnh...(15/01/2018 3:19 CH)

Tăng cường đảm bảo ATTP nông sản trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(15/01/2018 3:12 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
489 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/