Giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý và sử dụng

Đăng ngày 06 - 06 - 2017
100%

Ngày 29/5/2017 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã ký ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND, theo đó giao 59 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý, sử dụng và khai thác (Nội dung Quyết định số 1107/QĐ-UBND đính kèm).

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị(06/09/2017 9:59 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
441 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/