Ngành Xây dựng triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017

Đăng ngày 01 - 08 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 1/8/2017, sở Xây dựng Quảng Trị đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sản lượng xi măng ước đạt 142,174 tấn, đạt 41% so với kế hoạch năm 2017; sản lượng gạch ước đạt 155,721 triệu viên, đạt 70% kế hoạch năm 2017; sản lượng đá xây dựng ước đạt 1 triệu m3, đạt 80% kế hoạch năm 2017; sản lượng nước máy ước đạt 5,5 triệu m3, đạt 42% kế hoạch năm 2017.

Chỉ tiêu đô thị đạt 2,74 đô thị trên 1000m2 và đã phủ kín quy hoạch chung. Ngành Xây dựng cũng đang thực hiện công tác trọng tâm của UBND tỉnh trong việc quy hoạch vùng tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Lập quy hoạch và thẩm định quy hoạch chi tiết phát triển các đô thị...

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2017 được ngành Xây dựng xác định là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, đặc biệt trong quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch; phát triển đô thị một cách đồng bộ theo quy hoạch, kế hoạch; huy động các nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại đô thị; quản lý phát triển công nghiệp  sản xuất vật liệu xây dựng theo chế biến sâu, sản phẩm thân hiện với môi trường. Tổ chức triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của ngành…

 

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015(15/12/2017 12:54 CH)

Đảng uỷ Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Hội nghị phiên cuối năm 2017(14/12/2017 9:55 CH)

Thảo luận về vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên(09/12/2017 3:27 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
475 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/