Bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2017

Đăng ngày 12 - 09 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 12/9/2017, sở Nội vụ Quảng Trị đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2017 dành cho cán bộ công chức văn phòng thống kê cấp xã.

Lớp tập huấn tập trung chủ yếu về nội dung đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính, điểm số chi phí không chính thức, đạo đức công vụ, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện duy trì chỉ số PAPI; đánh giá thực trạng và hướng dẫn chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện hàng năm…và những vấn đề có liên quan đến cải cách hành chính taị địa phương.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng thống kê cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng về năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân trong công tác, lĩnh vực hoạt động của mình. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, sớm hoàn thành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên nguyên tắc kết quả, hiệu quả và chất lượng.

Lớp tập huấn được diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/9/2017.

 

Tin mới nhất

Hội nghị giám sát định kỳ về tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(22/11/2017 11:29 SA)

Tập huấn về sử dụng máy tính bảng trong theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng(17/11/2017 8:10 SA)

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh(16/11/2017 11:43 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
461 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/quangcao/logo2017/danhmucdiemphucvudichvucong.pdf