Gần 3.800 hội viên, phụ nữ được Hội hỗ trợ vay vốn 128,2 tỷ đồng

Đăng ngày 12 - 09 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Để có nguồn vốn cho chị em phát triển chăn nuôi, sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hướng Hóa đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện cho gần 3.800 hội viên, phụ nữ vay với số vốn dư nợ đến nay 128,2 tỷ đồng.

Với số vốn này các hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo đã đầu tư  xây dựng mô hình kinh tế vùng đồi, chăn nuôi lợn, bò, dê, thỏ, trồng rau an toàn, trồng rừng, trồng tiêu, cà phê...Nhiều chị đã vươn lên thoát nghèo bền vững, vươn lên hộ khá và làm giàu chính đáng, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh công tác xóa nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tiếp tục tín chấp cho các hộ hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình,cùng toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá và giàu.

                                                                                                                                                                                                                                Phương Thiện 

Tin mới nhất

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các trung tâm và ban quản lý thuộc sở năm 2017(17/01/2018 5:59 CH)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.(16/01/2018 6:52 CH)

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018(12/01/2018 10:10 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
489 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/