Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày 28 - 09 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 27/9/2017, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị năm 2017.

 Tham dự có 88 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 27-28/9/2017, các đại biểu sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Thực trạng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vùng DTTS tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20111-2016 và những biện pháp nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vấn đề dân tộc và các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn hiện nay; vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác dân vận; những vấn đề cơ bản về an ninh biên giới quốc gia và vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương cũng như tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền. Nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương.

                                                                                                                                              Hồng Hà

 

Tin mới nhất

Trao đổi hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Daejeon, Hàn Quốc(16/01/2018 6:26 CH)

Khối cơ quan tham mưu và QLNN về Văn hóa Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017(13/01/2018 10:45 SA)

Tổng kết và trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học(12/01/2018 6:19 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/