Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Đăng ngày 12 - 01 - 2018
100%

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, phòng ngừa có hiệu quả tai nạn lao động và cháy nỗ tại nơi làm việc xảy ra trong dịp Tết, đảm bảo cho nhân dân trong tỉnh vui Tết, đón Xuân vui tươi, hạnh phúc; ngày 12/01/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 138/UBND-VX gửi Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về việc bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

(Nội dung Công văn số 138/UBND-VX đính kèm)   

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Phê duyệt Dự án “Phủ sóng điểm truy nhập internet không dây (wifi) công cộng trên địa bàn tỉnh...(15/01/2018 3:19 CH)

Tăng cường đảm bảo ATTP nông sản trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(15/01/2018 3:12 CH)

Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất...(12/01/2018 4:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/