Quảng Trị: Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt gần 24.000 tấn

Đăng ngày 05 - 01 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Năm 2017, tàu khai thác xa bờ tại tỉnh Quảng Trị hoạt động có hiệu quả cao, đặc biệt là nghề lưới vây, lưới chụp với tàu trên 400cv. Sản lượng khai thác thủy sản cả năm ước đạt gần 24.000 tấn, tăng hơn 8.200 tấn so với năm 2016, đạt 114,1% kế hoạch đề ra.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ được 25/32 tàu cá đóng mới và có 85/116 tàu cá được nâng cấp theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đồng thời triển khai thực hiện tốt Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao sản lượng khai thác thủy sản trong năm. Các tàu đánh mắt xa bờ phần lớn phát huy hiệu quả, không có tàu nằm bờ và bị hư hỏng.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản sau hơn 1 năm xảy ra sự cố môi trường biển tại Quảng Trị cũng đã dần trở lại bình thường, người dân đã cải tạo hệ thống ao hồ, chọn giống có chất lượng, khôi phục sản xuất. Diện tích nuôi ước đạt hơn 3.000 ha, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng nuôi ước đạt 7.810 tấn, tăng 10% so với năm 2016. Trong đó: cá 3.481 tấn, tôm 4.301 tấn, thủy sản khác 28 tấn. Năm 2017, do tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi gia tăng (trên 300 ha) nên sản lượng nuôi thủy sản tại Quảng Trị chưa đạt được kế hoạch đề ra.

Tin mới nhất

Hơn 78 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo Quảng Trị(17/01/2018 12:35 CH)

Quảng Trị: Trích 20 tỷ đồng thực hiện công tác bình ổn giá Tết Nguyên đán(09/01/2018 3:32 CH)

Quảng Trị: Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt gần 24.000 tấn(05/01/2018 7:54 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/