Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng ngày 07 - 01 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 6/1/2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Có 313 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 3.900 tỷ đồng, đưa tổng số doanh nghiệp trong toàn tỉnh lên hơn 3.000 doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ thuế (thuế nội địa) 2.098 tỷ đồng. Công tác tập huấn, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp được quan tâm. Công tác phát triển hội viên được chú trọng. Trong năm đã có hơn 30 doanh nghiệp đăng ký tham gia thành viên, đưa tổng số thành viên trong toàn tỉnh hơn 600 thành viên. Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức địa điểm “Cà phê doanh nghiệp” vào sáng thứ 7 nhằm tăng cường kết nối, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp hàng tỷ đồng vào hoạt động từ thiện, xã hội như ủng hộ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, chương trình an sinh xã hội…

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển hội viên; phấn đấu vận động 50 doanh nghiệp tham gia thành viên; quan tâm đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp, doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh; phối hợp với các tổ chức đơn vị chức năng về tổ chức hội chợ thương mại trong và ngoài nước để các doanh nghiệp thành viên tham gia, qua đó tham quan và giới thiệu công nghệ sản phẩm của mình; kịp thời phản ánh những vướng mắc của doanh nghiệp lên các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

Hồng Hà 

Tin mới nhất

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các trung tâm và ban quản lý thuộc sở năm 2017(17/01/2018 5:59 CH)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.(16/01/2018 6:52 CH)

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018(12/01/2018 10:10 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/