Toàn tỉnh có hơn 93.000 hội viên Hội nông dân

Đăng ngày 08 - 01 - 2018
100%

(Web Quảng Trị)Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh cho biết, năm 2017 các cấp Hội đã chú trọng công tác Hội và phong trào nông dân, đặc biệt là tổ chức sinh hoạt Chi hội theo đúng định kỳ ngày một có chất lượng, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 90%. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển hội viên, kết nạp mới 2.669/2.000 hội viên, đạt 133% chỉ tiêu Trung ương hội giao, nâng tổng số hội viên hiện nay là 93.640 hội viên.

Trong công tác xây dựng và sử dụng quỹ hội, các cấp Hội đã đảm nhận thực hiện một số công trình, dự án ở địa phương như: Nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, trồng rừng, đào ao thả cá, bảo vệ rừng… 100% cơ sở Hội và 1.163/1.184 chi hội có quỹ hội, mức quỹ bình quân 111.000 đồng/hội viên/năm, vượt 11% chỉ tiêu được giao. Kết quả phân loại cuối năm 121 Hội cơ sở vững mạnh, 19 Hội cơ sở khá, 1 hội cơ sở trung bình; có 1.184 chi hội, trong đó có 961 chi hội vững mạnh, 211 chi hội khá, 20 chi hội trung bình và 2 chi hội mới thành lập chưa xếp loại

Tin mới nhất

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các trung tâm và ban quản lý thuộc sở năm 2017(17/01/2018 5:59 CH)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.(16/01/2018 6:52 CH)

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018(12/01/2018 10:10 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/