Quảng Trị: Trích 20 tỷ đồng thực hiện công tác bình ổn giá Tết Nguyên đán

Đăng ngày 09 - 01 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 9/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc trích ngân sách tỉnh cho các doanh nghiệp tạm ứng thực hiện công tác bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị trích ngân sách tỉnh với số tiền 20 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tạm ứng để mua hàng hóa dự trữ thực hiện công tác bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cụ thể: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị 8 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài gòn – Đông Hà 12 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính, Sở Công thương phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa, tổ chức bán hàng bình ổn giá trên địa bàn tỉnh đúng mục đích và hoàn trả kinh phí cho ngân sách tỉnh trước ngày 30/4/2018. Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố  tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tổ chức bán hàng bình ổn giá tại địa phương.

Tin mới nhất

Hơn 78 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em nghèo Quảng Trị(17/01/2018 12:35 CH)

Quảng Trị: Trích 20 tỷ đồng thực hiện công tác bình ổn giá Tết Nguyên đán(09/01/2018 3:32 CH)

Quảng Trị: Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt gần 24.000 tấn(05/01/2018 7:54 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
487 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/