• Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2017.

 • Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (chính quyền địa phương ở cấp xã).

 • Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND v/v ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối tượng áp dụng là người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013; cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017 và thay thế Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

 • Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND v/v Ban hành các Bộ chỉ số cải cách hành chính và Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 • Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 5603/UBND-VX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Để tăng cường công tác quản lý thu, chi chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục và thực hiện đúng quy định các khoản thu, chi năm học 2017-2018, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn các khoản thu không đúng quy định.

 • Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3021/QĐ-UBND v/v điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố. Theo đó, điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng, cụ thể như sau: Trưởng ban Bảo vệ dân phố: hệ số 0,55, mức phụ cấp 715.000 đồng/tháng; Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố: hệ số 0,50, mức phụ cấp 650.000 đồng/tháng; Ủy viên kiêm Tổ trưởng Bảo vệ dân phố: hệ số 0,45, mức phụ cấp 585.000 đồng/tháng; Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố: hệ số 0,40, mức phụ cấp 520.000 đồng/tháng. Thời gian hưởng mức phụ cấp kể từ ngày 01/7/2017.

 • Khí hậu mùa Đông – Xuân rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như sởi, rubella, bạch hầu, viêm màng não do mô cầu, cúm, tiêu chảy do rota virut, tay chân miệng... đặc biệt thời tiết mưa nắng bất thường tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, bệnh sốt xuất huyết gia tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trong mùa Đông – Xuân, ngày 01/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân (chi tiết Chỉ thị số 15/CT-UBND đính kèm).

 • Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 5449/UBND-VX gửi các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ (chi tiết Công văn số 5449/UBND-VX đính kèm).

 • Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối tượng áp dụng là hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2017. (Chi tiết Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND kèm theo)

 • Ngày 26/10/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu của kế hoạch nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của sự phát triển. (Chi tiết Kế hoạch số 5391/KH-UBND đính kèm)

 • Ngày 01/9/2017 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Nội dung Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND đính kèm)

 • Ngày 01/9/2017 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND v/v Quy định về phân cấp quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020. Quy định này áp dụng đối với các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020.

 • Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BCĐ v/v Ban hành quy chế hoạt động của BCĐ Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 (toàn văn Quyết định số 2295/QĐ-BCĐ đính kèm)

 • Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 4136/UBND-CN gửi các Sở, ban ngành cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; UBND và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2017-2018 (toàn văn Công văn số 4136/UBND-CN đính kèm).

 • Ngày 14/8/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

1 2 3 
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
461 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/quangcao/logo2017/danhmucdiemphucvudichvucong.pdf