• Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND, ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 • Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho người tiêu dùng; đồng thời thực hiện tốt nội dung Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 12/01/2018 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 148/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường đảm bảo ATTP nông sản trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 • Ngày 15/01/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án “Phủ sóng điểm truy nhập internet không dây (wifi) công cộng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”. Dự án do Tập đoàn Viễn thông quân đội – Viettel Quảng Trị đầu tư thực hiện, thời gian thực hiện: tháng 01/2018.

 • Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, phòng ngừa có hiệu quả tai nạn lao động và cháy nỗ tại nơi làm việc xảy ra trong dịp Tết, đảm bảo cho nhân dân trong tỉnh vui Tết, đón Xuân vui tươi, hạnh phúc; ngày 12/01/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 138/UBND-VX gửi Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về việc bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

 • Nhằm tạo không khí phấn khởi và đảm bảo các điều kiện cần thiết để nhân dân trong tỉnh vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, ngày 04/1/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND v/v tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

 • Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, vụ Đông Xuân 2017 – 2018 thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, rét có xu hướng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tập trung trong thời gian tháng 01, tháng 02/2018; nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 01-10 ngày. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 05/1/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 44/UBND-NN về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi.

 • Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3679/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2017.

 • Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND v/v Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh.

 • Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3508/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2018. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2017. (Nội dung Quyết định số 3508/QĐ-UBND đính kèm)

 • Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quy định này quy định về yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn; điều kiện, phạm vi hoạt động đối với cầu phao dân sinh ngang sông và các nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; quy định này không áp dụng đối với các nhà hàng nổi được quy định theo Thông tư số 43/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi.

 • Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Tết đón xuân, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 16/12/2017 về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy áp, truy nã tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (nội dung Chỉ thị số 16/CT-UBND đính kèm)

 • Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế Giải báo chí tỉnh Quảng Trị. Quy chế này quy định về tên gọi, mục đích, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, cách thức, kinh phí tổ chức Giải báo chí tỉnh Quảng Trị. Giải báo chí tỉnh Quảng Trị là giải thưởng được xét tặng hàng năm cho những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Thông qua Giải báo chí tỉnh Quảng Trị nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của những tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

 • Ngày 05/12/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quy chế này quy định về sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 • Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND v/v quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp nhà nước thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức hợp tác dùng nước có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có liên quan quản lý khai thác công trình thủy lợi; Cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý khai thác công trình thủy lợi. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2017 và thay thế Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị.

 • Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3253/QĐ-UBND v/v Công nhận đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020. Các đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020 gồm: xã Hướng Linh, xã Hướng Lập, xã Hướng Lộc - huyện Hướng Hóa; xã Hải Thái, xã Gio Hải – huyện Gio Linh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2017.

 • Ngày 20/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017 và thay thế các Quyết định số: 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014; số 07/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015; số 34/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

1 2 3 4 
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
489 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/