Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Trường mầm non Ánh Dương
Tiêu Đề:
Trường mầm non Ánh Dương: Xin cấp đất xây dựng Trường mầm non Ánh Dương
Địa chỉ:
P Đông Lương, thành phố Đông Hà
Nội dung:
Xin đầu tư dự án Trường mầm non Ánh Dương tại khu vực Quốc lộ 9, thuộc địa bàn phường 1, thành phố Đông Hà (Có văn bản kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND thành phố Đông Hà xây dựng quy hoạch mạng lưới trường mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đông Hà để UBND tỉnh có chủ trương đầu tư phù hợp với nhu cầu phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.
Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh về quy hoạch mạng lưới trường mầm non trên địa bàn thành phố Đông Hà trong tháng 4/2017.
Sau khi hoàn thành  quy hoạch mạng lưới trường mầm non trên địa bàn thành phố Đông Hà, UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Trường Mầm non Ánh Dương theo đúng quy định của pháp luật.
(Công văn số 1215/UBND-TN ngày 29/3/2017) 
Đính kèm trả lời: