Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thiệp
Tiêu Đề:
Bà Nguyễn Thị Thiệp: Kiến nghị v/v bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển
Địa chỉ:
Thôn 7, xã Gio Hải, huyện Gio Linh
Nội dung:
Gia đình làm nghề sản xuất nước đá cung cấp cho thuyền đi biển bãi ngang và cung cấp cho kinh doanh bãi tắm. Thời gian vừa qua, do chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên không kinh doanh được mà chỉ cho máy chạy sản xuất cầm chừng. Đến nay gia đình vẫn chưa được kê khai hỗ trợ bồi thường
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Gio Linh chỉ đạo UBND xã Gio Hải kiểm tra, rà soát lại phản ánh của bà Nguyễn Thị Thiệp, trả lời cho công dân được rõ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2017.

(Công văn số 1350/UBND-TCD)

UBND huyện Gio Linh trả lời (Công văn số 480/UBND-NC ngày 20/4/2017): Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1350/UBND-TCD ngày 7/4/2017, UBND huyện Gio Linh đã có Công văn chỉ đạo xã Gio Hải kiểm tra thực tế, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Ngày 17/4 UBND xã Gio Hải đã có Công văn về việc trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thiệp, theo đó: trường hợp bà Nguyễn Thị Thiệp là lao động trong cơ sở nước đá của ông Phạm Đình Tưởng (là chồng bà) cùng với lao động Bùi Văn Triển. Cơ sở gia đình bà Nguyễn Thị Thiệp đã nhận tiền bồi thường thiệt hại đợt 2, tổng cộng là 03 lao động với tổng số tiền bồi thường là 52.380.000 đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thiệp nhận 17.460.000 đồng.

(Nội dung Công văn số 480/UBND-NC đính kèm) 

Đính kèm trả lời: