Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Hồ Văn Thọ
Tiêu Đề:
Ông Hồ Văn Thọ: Kiến nghị v/v bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển
Địa chỉ:
Vĩnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh
Nội dung:
Sự cố môi trường biển đã làm cho sản phẩm cá muối chế biến nước mắm của Cơ sở sản xuất nước mắm Hồ Văn Thọ bị tồn đọng không tiêu thụ được nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Linh chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị của ông Hồ Văn Thọ, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2017
Đính kèm trả lời: