Thông tin dịch bệnh

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ

Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6205/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ.

Thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6097/UBND-KT gửi các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và bệnh Viêm da nổi cục (VDNC).

Tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng

Ngày 8/11/2023 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5920/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.