Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong

Bà Võ Thị Doanh, trú tại thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, trình bày: kiến nghị về việc đình chỉ bến bãi khai thác cát sạn đoạn từ cầu Thành Cổ đến cầu Dò Dò.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Nội dung này, UBND tỉnh đã có văn bản số 4112/UBND-KT ngày 25/8/2022 giao UBND huyện Triệu Phong nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Yêu cầu UBND huyện Triệu Phong xem xét, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2022.

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022)