Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
84 đường Hàm Nghi, khu phố 5, phường 5, thành phố Đông Hà

Ông Tô Thanh Bình, trú tại 84 đường Hàm Nghi, khu phố 5, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc Chi cục Thi hành án Thành phố Đông Hà không thực hiện thi hành Bản án Dân sự phúc thẩm số 07/2021/DS-PT ngày 13/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, chuyển Chi cục Thi hành án Thành phố Đông Hà xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022)