Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đội 8, thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng

Bà Lê Thị Thúy, trú tại đội 8, thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, trình bày: kiến nghị UBND huyện Hải Lăng cấp không đủ diện tích đất khi gia đình Bà hoán đổi đất chuyển sang nơi ở mới và đồng thời xem xét lại 21m2 đất UBND xã Hải Ba chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cho ông Mai Văn Trĩ sai với quy định pháp luật.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị của công dân, giải quyết theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/9/2022.

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022)