Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong

Bà Trần Thị Viên, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà khai hoang (sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất, mặc dù đã được chính quyền cơ sở xác nhận.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, ngày 26/10/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 5301/UBND-KT trả lời đến bà Trần Thị Viên. Tuy nhiên, qua trình bày của công dân, UBND tỉnh (xét thấy gia đình có công với cách mạng, đang thờ cúng nhiều liệt sĩ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, chưa được cấp đất ở). UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong rà soát lại hồ sơ, thủ tục để cấp GCNQSD đất cho gia đình bà Trần Thị Viên, báo cáo UBND tỉnh quá trình giải quyết trước ngày 20/11/2022.

(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022)