Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đội 2, Thâm Khê, Hải Khê, Hải Lăng

Ông Trương Văn Quê, trú tại đội 2, Thâm Khê, Hải Khê, Hải Lăng, trình bày: Khiếu nại về việc cấp GCNQSD đất cho ông Trương Quán và bà Nguyễn Thị Lan trái quy định, yêu cầu thu hồi GCNQSD đất của ông Trương Quán để cấp lại cho gia đình ông Quê.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, vụ việc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2022.

(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022)