Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh

Các ông: Nguyễn Ngọc Bé, Nguyễn Văn Khuyến (đại diện cho các hộ dân) trú tại thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, trình bày: tố cáo việc cấp đất sai cho các đối tượng đối với diện tích 318 ha đất rừng theo Quyết định 1371/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh; kiến nghị cấp 190 ha đất rừng đang bỏ hoang cho các hộ dân xã Vĩnh Sơn theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này,yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương báo cáo việc thanh tra nội dung phản ánh của các hộ dân về việc cấp đất sai đối tượng đối với diện tích 318 ha đất rừng theo Quyết định 1371/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh trong tháng 12/2022.

(Theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022)