Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong

Bà Trần Thị Viên, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà khai hoang (sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất, mặc dù đã được chính quyền cơ sở xác nhận.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nghiêm túcthực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6060/UBND-KT ngày 28/11/2022, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân. Hoàn thành, trả lời cho công dân được rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2023.

(Theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022)