Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà

Bà Lương Thị Tú Anh (đại diện 3 hộ) trú tại khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc mở đường dân sinh lối thông ra đường Lê Thánh Tông để tạo điều kiện đi lại cho các hộ dân đang sinh sống ở khu vực xung quanh.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/3/2023.

(Theo Thông báo số 37/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023)