Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà

Ông Hoàng Viết Cương (được ông Phạm Thỉ và bà Trần Thị Lộc ủy quyền), trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, trình bày: Gia đình tôi đã 03 năm làm thủ tục để được cấp Giấy CNQSD đất nhưng đến nay UBND thành phố Đông Hà vẫn chưa xem xét, giải quyết, gây khó khăn và trả lời không cụ thể rõ ràng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình tôi.

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy CNQSD đấtcủa ông Phạm Thỉ và bà Trần Thị Lộc,chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất của công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/3/2023.

(Theo Thông báo số 37/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023)