Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 5, xã Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

Kiến nghị của ông Nguyễn Phước Cường trú tại thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Sau khi xem xét, UBND tỉnh chuyển đơn và giao UBND huyện Gio Linh chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra, trả lời kiến nghị của công dân theo đúng quy định, báo cáo kết quả trong tháng 5 năm 2023

(Theo Công văn 2255/UBND-KT ngày 16/5/2023)