Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
1115/41 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh

Về việc ông Trần Ngọc Hùng, thường trú tại 1115/41 đường Huỳnh Tấn Phát, TP Hồ Chí Minh phản ánh UBND tỉnh Quảng Trị làm sai lệch hồ sơ, không giải quyết kiến nghị công nhận 6 trường hợp người thân trong gia đình là liệt sĩ

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Về nội dung ông Trần Ngọc Hùng phản ánh, trước đây ông Trần Tử Oai (là bố đẻ của ông Trần Ngọc Hùng) trú tại ấp Hang Gòn, xã Hang Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã có kiến nghị xem xét công nhận là liệt sĩ cho 6 người nhà của ông bị giặc Pháp sát hại ngày 10/01/1954 tại Xóm Soi, thôn Đình Tổ, xã Cam An, huyện Cam Lộ (nay là phường Đông Gian, thành phố Đông Hà) UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết tại Côngvăn số 828/UBND-KGVX ngày 07/3/2023.
Vì vậy giao UBND thành phố Đông Hà tổ chức làm việc trực tiếp với công dân để giải quyết dứt điểm, không để kiến nghị kéo dài, báo cáo kết quả giải quyết cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

(Theo Công văn 2288/UBND-KT ngày 17/5/2023)