Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

UBND phường Đông Lương và Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Đông Hà không giải quyết thủ tục cấp GCNQSD đất cho gia đình bà đã ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch.

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc bà Lê Thị Ngọc Lan, trú tại Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, kiến nghị: UBND phường Đông Lương và Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Đông Hà không giải quyết thủ tục cấp GCNQSD đất cho gia đình bà đã ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch.

Vụ việc này, giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)