Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngày 18/11/2022, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành bản án hành chính phúc thẩm số 257/2022/HC-PT chấp nhận tòa bộ yêu cầu khởi kiện của tôi, tuyên hủy các quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi khi Nhà nước thu hồi đất. Thế nhưng đến nay, Ủy ban thành phố vẫn không ban hành lại quyết định thu hồi đất và bồi thường bảo đảm đúng quyền lợi cho tôi theo bản án phúc thẩm đã tuyên cho dù bản án đã có hiệu lực gần một năm. Vì vậy, tôi kính mong các quý cơ quan xem xét, giúp đỡ cho tôi, bởi bản thân tôi nay đã cao tuổi, không chồng, không con, sức khỏe thì ngày một yếu đi. Tôi vô cùng biết ơn
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Sau khi nhận được phản ánh kiến nghị của Công dân, Văn  phòng UBND tỉnh đã có Công văn 489/VP-CTTĐT chuyển đơn đến UBND thành phố Đông Hà để kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân.