Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Trường Thọ, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
UBND xã Hải Thái chưa tổ chức thực hiện ý kiến của UBND huyện Gio Linh về giải quyết đơn thư của Ông
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh nhận được đơn thư của ông Phạm Còn, trú tại Thôn Trường Thọ, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Đơn có nội dung: UBND xã Hải Thái chưa tổ chức thực hiện ý kiến của UBND huyện Gio Linh về giải quyết đơn thư của Ông
Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và quy định của pháp luật, UBND tỉnh chuyển đơn kiến nghị nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Gio Linh để chỉ đạo giải quyết và trả lời cho công dân theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/9/2023.


(Theo Công văn 4553/UBND-KT ngày 08/9/2023)