Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Phú Hậu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 06/9/2023, UBND tỉnh nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Lan, trú tại thôn Phú Hậu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (gửi kèm).
Đơn có nội dung: Chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và quy định của pháp luật, UBND tỉnh chuyển đơn kiến nghị nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ để chỉ đạo giải quyết và trả lời cho công dân theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/9/2023


(Theo Công văn 4552/UBND-KT ngày 08/9/2023)