Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
294 Lê Duẫn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị về việc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh trả lời nội dung đơn tố cáo của ông do Văn phòng Chính phủ chuyển đến ngày 03/8/2023
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Trần Hữu Tình, trú tại 294 Lê Duẫn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị về việc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh trả lời nội dung đơn tố cáo của ông do Văn phòng Chính phủ chuyển đến ngày 03/8/2023.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 888/TTr-PCTN ngày 20/10/2023,giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, trả lời cho công dân trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)