Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc công nhận liệt sĩ đối với chồng của bà là ông Hàn Văn Hòe nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về vụ Bà Hoàng Thị Nhuận, trú tại Khu phố 2, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, kiến nghị về việc công nhận liệt sĩ đối với chồng của bà là ông Hàn Văn Hòe nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tiếp tục rà soát, xem xét lại hồ sơ đề nghị xác nhận người có công để giải quyết; trường hợp vướng mắc do việc xác nhận trong các giấy tờ chưa trùng khớp hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh để kịp thời xem xét, giải quyết bảo đảmquyền,lợi ích hợp pháp của người có công với cách mạng; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)