Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Tây, xã Trệu An, huyện Triệu Phong
Kiến nghị 03 nội dung liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai của UBND xã Triệu An đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Hoàng Thanh Quang, trú tại thôn Hà Tây, xã Trệu An, huyện Triệu Phong, kiến nghị 03 nội dung liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai của UBND xã Triệu An đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Yêu cầu UBND huyện Triệu Phong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 184/VP-KT ngày 14/3/2024, kiểm tra, rà soát giải quyết nội dung đơn kiến nghị, trả lời công dân; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2024.

(Theo Thông báo số 264/TB-VP ngày 29/03/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024)